Tallers de formació i intercanvi d'ocupació

scola mares 2Des de l'any 1995 en San Juan del Hospital se imparten una serie de Talleres encaminados a mejorar la capacitación de las personas y posibilitar su futura colocación, principalment a les dones d'origen diferent (Marroc, Síria, L'Uruguai, Hondures, Veneçuela, Algèria, Guinea, L'Equador, Perú, Portugal, Bolívia…). Son impartidos por voluntari@s y este curso son los siguientes:

Tallers de formació

– Taller de cuina (Dimecres, dirigida per Amparo F. i Pilar M.)

– Taller de cosir –
arranjament de la pròpia roba- (Dimecres, dirigida per
M. Jose P.)
– Tallers espanyols -3 nivells- (Dilluns i dimarts, dirigit per M. Santa, M. Josep P., Marita i Pilar G.)

– Taller de nacionalitat Europea/cultura (Dijous, dirigit per M. Josep P.)

– Taller d'anglès (Dijous, dirigida per Gemma V.)

També impartiran un taller de diversió de caràcter (pintura), el dimecres, dirigida per Mavi.

Bolsa de empleoescola mares 1

Tenim una taula de treball per contactar amb persones que han format en els nostres tallers, amb empresaris oferint un treball per a realitzar diverses tasques i necessitats. Primero se realiza una entrevista personal -en la que se anotan
dades personals i disponibilitat / necessitats de cada alumna- y se hace un seguimiento y conocimiento de la misma a través de su asistencia a los diferentes talleres. També és comprovació de les referències de treballs anteriors.

Contacte: Maite Comella

Curs de gestor d'aliments

Al llarg de l'any, el Colegio de Veterinarios de Valencia imparte -como colaboración solidaria- diversas ediciones del Curso de manipulador de alimentos -con el certificado correspondiente- para las personas que desean participar y obtener dicha titulación.

FacebookRefilarGoogle  WhatsAppImpressióPrintFriendlyCorreu electrònic