Privacybeleid

Wanneer u het nodig om informatie te verkrijgen aan de andere kant, Altijd vragen wij u om ons vrijwillig uitdrukkelijk. De gegevens verzameld door middel van de formulieren voor het verzamelen van gegevens van de website of op andere wijze zal worden opgenomen in een bestand van persoonsgegevens naar behoren geregistreerd in het register generaal van bescherming van gegevens van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, waarvan de eigenaar van de website is verantwoordelijk voor. Gegevens door deze entiteit zal worden behandeld in een vertrouwelijke en uitsluitend met als doel het verstrekken van de gevraagde diensten, met alle wettelijke garanties en veiligheid opgelegd door de wet 15/1999, van 13 van December, van bescherming van de persoonlijke tekengegevens, het Koninklijk besluit 1720/2007, van 21 December en de wet 34/2002, van 11 Juli, Diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

DE eigenaar van de website verbindt zich ertoe om niet over te dragen, verkopen, of gegevens delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ook, de kerk van San Juan del ziekenhuis geannuleerd of gegevens gecorrigeerd wanneer zij blijken te zijn onjuist, onvolledige of niet langer noodzakelijk of relevant zijn voor het doel, overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet 15/1999, van 13 van December, van bescherming van de persoonlijke tekengegevens.

De gebruiker kan de toestemming intrekken en uw rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie spreken daartoe aan de statutaire zetel van de kerk van San Juan del ziekenhuis, in de straat van de ratel van ridders, 5, 46003, Valencia, correct identificeren en die op een zichtbare wijze aangeeft van het specifieke recht dat wordt uitgeoefend.

Goedkeuring door de eigenaar van de website van de overeenkomstige niveaus van beveiliging vereist door de organieke wet 15/1999 en andere toepasselijke voorschriften. Echter, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van wijzigingen dat derde computersystemen kan veroorzaken, elektronische documenten of gebruikersbestanden. DE eigenaar van de website kan cookies gebruiken tijdens de levering van de website. Cookies zijn fysieke bestanden van persoonsgegevens die worden gehost op de terminal van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid voor het configureren van uw programma van de webbrowser om te voorkomen dat het maken van cookiebestanden of worden gewaarschuwd voor het.

Als u onze website verlaat via links naar websites die niet behoren tot onze instelling, DE eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of de cookies die ze kunnen opslaan op de computer van de gebruiker. Ons beleid betreffende e-mail richt zich op enige verzenden communicatie dieom u hebt verzocht te ontvangen. Als u liever niet te ontvangen van deze berichten per e-mail bieden wij door hen de mogelijkheid tot uitoefening van zijn recht van annulering en verzaking aan de ontvangst van deze berichten, overeenkomstig de bepalingen van titel III, Artikel 22 van de wet 34/2002 voor de informatiemaatschappij en de Elektronische handelsdiensten.

 

PROCEDURE IN GEVAL VAN ONWETTIGE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of derde partij is van mening dat er feiten of omstandigheden die het illegale karakter van het gebruik van de inhoud en/of de realisatie van elke activiteit op de webpagina's die opgenomen zijn in of toegankelijk via de website onthullen, Het moet een melding verzonden aan de eigenaar van de website correct identificeren, vermelding van de vermeende inbreuken en waarin uitdrukkelijk en onder zijn verantwoordelijkheid dat de verstrekte informatie in de kennisgeving is nauwkeurig. Voor alle geschillen die de website van de eigenaar van het WEB, Spaans recht van toepassing.

 

PUBLICATIES

Administratieve informatie verstrekt via de website is geen vervanging voor de juridische publicatie van de wetgevingen, verordeningen, plannen, Algemene bepalingen en besluiten die moeten worden formeel bekendgemaakt dagelijkse ambtenaren van overheidsdiensten, Het is het enige instrument dat voor zijn authenticiteit en inhoud instaat. De beschikbare informatie op deze website worden opgevat als een gids zonder rechtsgeldig doel.