Recessos espirituals

Exercicis espirituals a l'Hospital San Juan de el

Recessos espirituals 2017. Dones

DIMECRES (D. Aterido Vicente, 10:45 ; D. Juan Francisco R., 16:30 h; D. Manuel Enrique, 19:45 h)
11 Jan. 08 Feb. 08 Mar. 12 APR. 10 Maig. 14 Jun.
12 Jul.(1) 09 AG.(1) 13 Sep. 11 Oct.. 08 Nov. 13 DEC.
31R DIMARTS (D. Pedro Rafael,10:45 h i 16:30 h)
17 Jan. 21 Feb. 21 Mar. 18 APR. 16 Maig. 20 Jun.
18 Jul.(1) 22 AG.(1) 19 Sep. 17 Oct.. 21 Nov. 19 DEC.
31 DIMECRES (D. Només Luis, 10:45 h)
18 Jan. 15 Feb. 22 Mar.* 19 APR. 17 Maig. 21 Jun.
19 Jul.(1) 16 AG.(1) 20 Sep. 18 Oct.. 15 Nov. 20 DEC.
31R DIJOUS (D. Fernando Cuevas, 10:45 h)
19 Jan. 16 Feb. 09 Mar * 20 APR. 18 Maig. 15 Jun.
20 Jul.(1) 17 Aug. 21 Sep. 19 Oct.. 16 Nov. 21 DEC.
41 DIMECRES (En anglès, D. Rutger Jan Rutgers,19:45 h)
25 Jan. 22 Feb. 22 Mar. 26 APR. 24 Maig. 28 Jun.
27 Sep. 25 Oct.. 22 Nov. 20 DIC.*
41R DIJOUS (19:45h D. Carlos Cremades)
26 Jan. 23 Feb 23 Mar. 27 APR. 25 Maig. 22 Jun.
27 Jul. 24 Aug. 28 Setembre. 26 Oct.. 23 Nov. 21 DIC.*
CURSOS DE RECÉS
De la 28 de febrer (Dimarts) a la 2 Març (Dijous).
De la 4 Abril (Dimarts) a la 6 (Dijous).
Horari: de 11:00 a 13:00h, i 16:45 a 19:00h
(*) Els dies marcats amb un asterisc són desenvolupats o enrere per no coincidir festiu
(1) En juliol i agost recessos de la tarda comencen a les 17:00h. en comptes de la 16:30h.

 

Recessos espirituals 2017. Homes

21R DILLUNS (19:45 h, D. Vicente Huerta)
09 Jan. 13 Feb. 13 Mar. 10 APR. 08 Maig. 12 Jun.
10 Jul. 14 Aug. 11 Sep. 16 Oct.* 13 Nov. 11 DEC.
21R DIJOUS (19:45 h, D. Javier Vega)
12 Jan. 09 Feb. 09 Mar. 06 ABR.* 11 Maig. 08 Jun.
13 Jul. 10 Aug. 14 Setembre. 05 Oct.* 09 Nov. 14 DIC.*
31R DIMARTS (19:45 h, D. Cabell de Paul)
17 Jan. 21 Feb. 21 Mar. 18 ABR.. 16 Maig. 20 Jun.
18 Jul. 19 Setembre. 17 Oct.. 21 Nov. 19 DEC.
3Dijous 1 o 4 (19:45 h, D. Vicente Llorca)
19 Jan. 23 Feb. 23 Mar. 06 APR. 18 Maig. 15 Jun.
20 Jul. 17 Aug. 21 Sep. 19 Oct.. 23 Nov. 21 DEC.
41R DIMARTS (19:45 h, D. Daniel Fenoll)
24 Jan. 21 Feb. 28 Mar. 25 APR. 23 Maig. 27 Jun.
25 Jul. 22 Aug. 26 Sep. 24 Oct.. 28 Nov. 19 DIC.*
4th o 5 dimecres th (11:00 h, D. Daniel Fenoll)
25 Jan. 22 Feb. 28 Mar. 26 APR. 24 Maig. 28 Jun.
26 Jul. 23 Aug. 27 Sep. 25 Oct.. 29 Nov. 20 DIC.*
Cursos de recés:
Febrer: de la 21 (Dimarts) a la 23 (Dijous).
Abril: de la 25 (Dimarts) a la 27 (Dijous).
Horari: de 11:00 a 13:00h, i 16:45 a 19:00h
(*) Els dies nomenats són desenvolupats o cap enrere no coincideix amb festiu

Descarregar el fullet en pdf

FacebookRefilarGoogle  WhatsAppImpressióPrintFriendlyCorreu electrònic