Recessos espirituals

Exercicis espirituals a l'Hospital San Juan de el

Recessos espirituals 2018. Dones

DIMECRES (D. Pedro Rafael, 10:45h ; D. Tirso de Andrés, 16:30 h; D. Manuel Enrique, 19:45 h)
10 Jan. 14 Feb. 14 Mar. 11 APR. 09 Maig. 13 Jun.
11 Jul.(1) 08 AG.(1) 12 Sep. 10 Oct.. 14 Nov. 12 DEC.
31R DIMARTS (D. Pedro Rafael,10:45 h)
16 Jan. 20 Feb. 20 Mar. 17 APR. 15 Maig. 19 Jun.
17 Jul. 21 Aug. 18 Sep. 16 Oct.. 20 Nov. 18 DEC.
31 DIMECRES (D. Només Luis, 10:45 h)
18 Jan. 15 Feb. 22 Mar. 19 APR. 17 Maig. 21 Jun.
19 Jul.(1) 16 AG.(1) 20 Sep. 18 Oct.. 15 Nov. 20 DEC.
31R DIJOUS (D. Fernando Cuevas, 10:45 h)
18 Jan. 15 Feb. 15 Mar. 19 APR. 17 Maig. 21 Jun.
19 Jul. 16 Aug. 20 Sep. 18 Oct.. 16 Nov. 21 DEC.
41 DIMECRES (En anglès, D. Rutger Jan Rutgers,19:45 h)
24 Jan. 15 Feb. 15 Mar. 19 APR. 17 Maig. 21 Jun.
26 Sep. 24 Oct.. 28 Nov. 19 DIC.*
CURSOS DE RECÉS:
Febrer: de la 6 (Dimarts) a la 8 (Dijous).
Febrer: de la 27 (Dimarts) a l'1 de març (Dijous).
Horari: de 11:00 a 13:00h, i 16:45 a 19:00h
(*) Els dies marcats amb un asterisc són desenvolupats o enrere per no coincidir festiu
(1) En juliol i agost recessos de la tarda comencen a les 17:00h. en comptes de la 16:30h.

 

Recessos espirituals 2018. Homes

21R DILLUNS (19:45 h, D. Vicente Huerta)
08 Jan. 12 Feb. 12 Mar. 16 ABR.* 14 Maig. 11 Jun.
09 Jul. 13 Aug. 10 Sep. 08 Oct.. 12 Nov. 10 DEC.
21R DIJOUS (19:45 h, D. Javier Vega)
11 Jan. 08 Feb. 08 Mar. 12 APR. 10 Maig. 14 Jun.
12 Jul. 09 Aug. 13 Setembre. 11 Oct.. 08 Nov. 13 DEC.
31R DIMARTS (19:45 h, D. Cabell de Paul)
16 Jan. 20 Feb. 20 Mar. 17 ABR.. 15 Maig. 19 Jun.
17 Jul. 18 Setembre. 16 Oct.. 20 Nov. 18 DEC.
3Dijous 1 o 4 (19:45 h, D. Vicente Llorca)
18 Jan. 22 Feb. 22 Mar. 19 APR. 24 Maig. 21 Jun.
19 Jul. 16 Aug. 20 Sep. 18 Oct.. 20 Nov. 18 DEC.
41R DIMARTS (19:45 h, D. Daniel Fenoll)
23 Jan. 27 Feb. 27 Mar. 24 APR. 22 Maig. 26 Jun.
24 Jul. 28 Aug. 25 Sep. 23 Oct.. 27 Nov. 18 DIC.*
4th o 5 dimecres th (11:00 h, D. Daniel Fenoll)
24 Jan. 28 Feb. 28 Mar. 25 APR. 23 Maig. 27 Jun.
25 Jul. 29 Aug. 26 Sep. 24 Oct.. 28 Nov. 19 DIC.*
CURSOS DE RETIRS QUARESMALS:
Març: de la 6 (Dimarts) a la 8 (Dijous).
Abril: de la 24 (Dimarts) a la 26 (Dijous).
Horari: de 11:00 a 13:00h, i 16:45 a 19:00h
(*) Els dies nomenats són desenvolupats o cap enrere no coincideix amb festiu