Adoració del Santíssim Sagrament

eucaristia

 

 

 

 

 

La primer divendres de mes es reuneix un grup de pregària organitzat per l'antic gremi del Crist dels dolors.

L'horari és el següent:

  • De 20:00 a 20:30 hores: Recitació del Sant Rosari. Intencions del Papa, l'església, Matrimonis cristians, famílies i tots els que pateixen.
  • De 20:30 a 21:00 hores: Eucaristia, amb la recitació de vespres.
  • De 21:00 a 22:00 hores: Adoración de el Santísimo.