Adoració del Santíssim Sagrament

  • PRIMER DIJOUS de cada mes, per seguir la tradició, amb especial rellevància a l'acte i facilitar a totes les persones i famílies que puguin venir, tindrà lloc de 19:30 a 20:30:30h.
  • RESTA DE DIJOUS del mes, continuarà com fins ara l'Exposició i la Benedicció amb el Santíssim, de 18:00 a 19:00h.

L'adoració de l'Eucaristia és una conseqüència de la fe en la presència real de Jesús sota les espècies de pa i vi. Jesús va mostrar el seu immens amor “fins a l'extrem” de quedar-se amb nosaltres. Aquesta presència és el tresor més gran de l'Església. Perquè volem tornar-li tant d'amor conservem l'espècie eucarística del pa als sagraris. Volem tenir-lo a prop i estar amb Ell. Amb l'adoració prolonguem la seva presència a la celebració de la missa.

significa adoració rendir culte, reconèixer que Crist és el meu Senyor, la majestat, la misericòrdia de Déu. També significa honorar amb afecte i amor algú. Per nosaltres és entrar en íntima relació amb el Senyor. L'adoració només s'ofereix a Déu. A la Verge Maria i als sants els venerem. L'adoració eucarística és l'acte de reconèixer que Déu mateix és a Jesús-Eucaristia.

L'adoració eucarística és un moment de intimitat, confiança i amistat amb Déu. En aquestes estones de pregària davant del Santíssim, davant Jesús Sagramentat, recordem que la vostra presència és fruit de l'amor que ens té. És un moment oportú per renovar el nostre propòsit de ser sants i respondre generosament a l'amor de Déu. A l'adoració a Crist Jesús també podem demanar perdó per les nostres faltes i pecats, reconeixent així, amb humilitat, que només Ell té el poder per perdonar-nos i que l'exerceix per mitjà dels seus sacerdots al confessionari, renovant la nostra confiança en la seva misericòrdia.

Podem pregar pels altres, pels nostres familiars, els amics, pels necessitats, els patints, els malalts, els agonitzants, els pobres… També per l'Església, el Papa, els bisbes, els sacerdots…

L'himne 'Adoro et devote', compost per Sto. Thomas Aquinas.

Que bé s'explica ara el clam incessant dels cristians, en tots els temps, davant de l'Hòstia santa! cantar, llengua, el misteri del Cos gloriós i de la Sang preciosa, que el Rei de tota la gent, nascut d'una Mare fecunda, va vessar per rescatar el món. Cal adorar devotament aquest Déu amagat: és el mateix Jesucrist que va néixer de Maria Verge; el mateix que va patir, que va ser immolat a la Creu; el mateix del costat traspassat del qual va manar aigua i sang. Sant Josepmaria Escrivà. És Crist que passa, 84

 “Que bonic veure fins on ens ha estimat Déu que s'ha fet PA per nosaltres per alimentar-nos del seu Cos i s'ha fet present al cos dels pobres perquè els puguem alimentar donant-los el pa”.  Beata Teresa de Calcuta.