Arxiu i Sala d'Exposicions

El conjunt de San Juan del Hospital, Temple i dependències, Això va ser declarat Museu pel Ministeri de cultura, Educació i ciència de la Generalitat Valenciana el 28 De febrer 1997. Prèviament, Ja que la 5 Abril de 1943, Ell havia estat declarat monument històric-artístic de caràcter nacional (CFR. BOE 5.IV.1943).

Aquest museu s'ha compromès a investigar i difondre el valor extraordinari, art i història d'aquest enclavament únic i venerable filatelistes de Valencia. Un altre dels seus objectius és promoure la restauració de l'Assemblea i, en la mesura del possible, la recuperació d'entorns danyats i peces espoliats gradualment.

Molta gent ha fet en els estudis de casos d'investigació de Museu, final de carrera o projectes de fi de carrera d'història acadèmic, Paleopatologia, Restauració, Arqueologia, Belles arts i temes relacionats. Manté un conveni de col·laboració amb la Universitat de Valencia i acull alumnes en pràctiques de final de carrera, passants i voluntaris, rebent el suport d'ells com a guies o investigadors.

Encara que l'església i Museu són la monumental indivisa, És important diferenciar el Museu (amb la seva dimensió històrica i cultural) L'església, amb la seva activitat pastoral, religiosos i litúrgics.

Horari del Museu Sala d'Exposicions: de 09:30h 1 13:30h de dilluns a divendres.

darrera Exposició

descarregar guia Didàctica del Conjunt Històric de Sant Joan de l'Hospital per a escolars