Baptisme

Què és el baptisme

El baptisme és el Sagrament pel qual som renéixer a la vida divina, Som fills de Déu i el pecat original és perdonat ens (heretat d'Adam, Per què neixen deprimides de Gràcia).

Els nostres pares ens va donar la vida natural del cos, Però Déu ens dóna l'ànima i pretén, A més a més, una vida sobrenatural. És el primer dels sagraments - perquè és la porta que dóna accés a altres- i sense això, vostè pot rebre qualsevol altre sagrament. Jesús Crist ens ha revelat que és necessari per a la salvació, i va ser batejat per John a la vora de la Jordan. Malgrat tenir cap pecat, Volia rebre el baptisme per donar exemple.

jesus batejat

Qui pot batejar

Forma ordinària pot batejar bisbe, el sacerdot i el Diaca, Però si cal pot fer qualsevol persona que tingui la intenció de fer el que vol l'església amb aquest acte.

Batejat com és

A batejar els nens acabats de néixer o que no han arribat a l'ús de la raó (del menor 7 anys) els pares d'aplicar, conscient que assumint el compromís d'educar els seus fills Christian, així ho han de declarar la seva voluntat de viure com a cristians.

Els padrins ha de ser majors de 16 anys, haver rebut la confirmació i tenen un coherent amb la fe de vida cristiana. Poden actuar com a padrins: una sola persona (home o dona) o dos: Padrí i padrina.

Batejos a S. Juan el de Hospital