Zegen van voertuigen

AVAN persbureau weerspiegeld in de website van het aartsbisdom de zegen van alle voertuigen gemaakt afgelopen zondag 12 Juli, ter gelegenheid van het feest van San Cristóbal, patroon van stuurprogramma 's. Zoals aangekondigd, worden gezegend alle huidige voertuigen, evenals de sleutels tot auto's voor volwassenen.

Zeker dat nu deze stuurprogramma 's, jong en oud, zij zullen veiliger met de bescherming van de patroonheilige.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....