Capella de música

Concert

De les moltes iniciatives que han sorgit en els últims anys a l'Hospital San Juan de el, una va ser la promoció de la música a les celebracions litúrgiques. Inicialment es va començar a tocar l'orgue en qualsevol massa. Ofert a poc a poc veus per cantar: joves i vells, clara i ronca. El temps ha anat al filtrar les veus i també encara apareixen nous i joves veus contribuir a dignificar les cerimònies en lloança a Déu.

Quan l'home lloa Déu! Aquestes paraules són suficients per a expressar el que significa cantar en un cor. Parlar amb Déu és una cosa que va més enllà dels límits del llenguatge humà. Per aquest motiu, sempre, Hi ha hagut una necessitat essencial: l'ajuda de la música i cançó en elogi d'ell que parlen de totes les coses.

Els peixos que viuen al mar estan en silenci, d'altra banda els ocells de l'hàbitat és el cel, cantar. La litúrgia autèntica obre l'home la profunditat del mar amb el seu silenci i ensenya a volar a l'alçada del cel com ocells cantar amb els àngels. Música ens ajuda a pregar i posar la nostra ment en Déu.

Qui canta prega dues vegades, perquè el cant no només es mou els llavis, però amb vocal, els pulmons, les orelles, el cor i la ment, i frases que fórmules són belles melodies. I si vostè mai no surt tan bonic, l'Esperit Sant els porta amb Sospirs inefable al tron de Déu on es converteixen en glòria.