Dzieci Drawing Contest “Boże Narodzenie” 2018

Rok pierwszy dla wszystkich dzieci katechezy komunii, obok tych, którzy uczęszczają do masy je niedziela w San Juan w szpitalu, Można wziąć udział w tym konkursie kończy na Boże niedzielę 25 Listopada (Święto Chrystusa Króla). Kościół San Juan w szpitalu będzie komplement Boże Narodzenie w tym roku z wizerunkiem zwycięzcy karty.

PODSTAWY

– Rysunki odbędzie się na arkuszu DIN A4, z wolna informacje techniczne

– Mogą brać udział wszystkie dzieci, które uczestniczyć w katechezie pierwszej komunii i masa niedzielę w San Juan w szpitalu. Rysunku przez uczestnika może być wyłącznie (Imię i nazwisko).

– Będzie on w ma wartość artystyczną i religijnych, rysunki, Technika i przedstawienie tematu. Jego decyzja będzie podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń San Juan de el Hospital.

– Rysunki pozostanie własnością szpitala San Juan de el, że można odtwarzać je i udostępnić je publicznie.

Data dostawy: Niedziela 20 Od listopada 2016 (Święto Chrystusa Króla). Wszystkie rysunki będzie można oglądać w S. Juan de el Hospital

Nagrody

Pierwszy, drugą i trzecią nagrodę będzie mieć prezent niespodzianka.

Pierwszą nagrodą jest drukowany jako pozdrowienie Boże Narodzenie Kościoła s. Juan de el Hospital

Może spodoba ci się także....