Concurs de dibuix infantil: NADAL

CONCURS DE DIBUIX NAVDAD

Celebrem una nova edició de l'infant en el concurs de Nadal. Dirigit a tots els nens que assisteixen a la catequesi de comunió a l'Hospital San Juan de el. Els dibuixos es poden lliurar fins el diumenge 22 Novembre a la massa per a nens. El Premis el primer diumenge d'arribada dia 29 Novembre, amb la benedicció de la Corona d'advent, també a la Missa d'infants.

CONCURS:

1.- L'objecte del concurs serà la realització de dibuixos sobre el tema: "NADAL"

2.- Dibuixos se celebrarà en Full DIN A4, deixant lliure elecció del tipus de tècnica utilitzada.

3.- Es podrà participar en el concurs tots els nens que assisteixen a la catequesi de comunió a l'Hospital San Juan de el.

4.- Només es pot fer un dibuix per participant.

5.-El jurat estarà constituït pel Rector de l'església o la persona designada per ell, el President de l'Assemblea de la Fundació de San Juan del Hospital, professor de la Facultat de Belles arts, un artista pintor i.

6.- La data de lliurament serà el diumenge 22 de novembre.- El dibuix ha d'incloure les següents dades del concursant: Nom i cognoms.

8.- El jurat escollirà les obres tenint en compte el valor artístic i religió, així com la tècnica i la representació de l'assignatura. El jurat podrà decidir sobre aspectes imprevistos en bases de dades que es puguin derivar. La sentència, Serà inapel • lable, es publicarà en el tauler d'anuncis de San Juan de el Hospital.

9.- Premis:

  • El primer premi es publicaran com a Nadal salutació.
  • El primer, segon i tercer premi tindrà un regal sorpresa..

10.- Els dibuixos són propietàries de San Juan de el Hospital que pot reproduir-los i exposar-los públicament. També es pot lluir dibuixos de tots els participants.

11.- Participar és admetre aquestes condicions.

També et pot interessar....