Confirmacions de la 28 Gener

confirmació

 

L'endemà 28 de gener a la 20.15 h - Festa de Sto. Thomas Aquinas- D. Jose Ramon Crespo, Vicari Episcopal de Valencia (àrea 1) proporcioni confirmació a 26 Adults de S. Juan el de Hospital.

D'aquesta data començarà un altre catequesi per a la iniciació cristiana d'adults; és a dir, per rebre els sagraments del baptisme, Confirmació i Eucaristia.

Podeu veure més informació sobre aquests sagraments en les corresponents seccions del nostre lloc web:

 

 

Baptisme

Confirmació

Eucaristia

 

 

 

També et pot interessar....