Bevestigingen de 28 Januari

bevestiging

 

De volgende dag 28 van januari tot en met de 20.15 h - feest van Sto. Thomas van Aquino- D. Jose Ramon Crespo, Bisschoppelijk vicaris van Valencia (gebied 1) verstrek bevestiging aan 26 S volwassenen. Juan de el Hospital.

Vanaf deze datum zal beginnen een andere catechese voor de christelijke inleiding van volwassenen; dat wil zeggen, voor het ontvangen van de sacramenten van de doop, Bevestiging en Eucharistie.

U kunt meer informatie over deze sacramenten in de desbetreffende secties van onze website bekijken:

 

 

Doopsel

Bevestiging

Eucharistie

 

 

 

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....