Bevestigingen

donderdag 25 mei, een groep 24 jongeren ontving het sacrament van het Vormsel een emotionele viering die werd bijgewoond door hun families, peetouders en vrienden. De massa werd voorgegaan door het bisschoppelijk Vicaris D. Rafael Cerdá Hood.
In zijn homilie de vicaris, na feliciteren de aanwezigen voor het geschenk dat was te realiseren door middel van het sacrament van het vormsel, Hij legde de betekenis van het sacrament en moedigde die met de genade van de Heer, trouw waren getuigen van het Evangelie.
ook afgelopen 18 mei, Zij ontvingen de Sacramento Bevestiging 36 jonge, Kanselier de hand secretaris van het Aartsbisdom van Valencia, José Francisco Castelló Colomer.
Wij nodigen u uit om te bidden voor deze groep jonge!

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....