Potwierdzeń

czwartek 25 może, Grupa 24 młodzi ludzie otrzymali sakrament bierzmowania emocjonalną uroczystość w którym udział wzięło ich rodzin, chrzestnymi i przyjaciele. Masę przewodnictwem Episkopalnym Wikariusza D. Rafael Cerdá Hood.
W homilii wikariusz, po gratulując obecnych za dar, który miał realizować przez sakrament bierzmowania, Wyjaśnił sens sakramentu i zachęcać, że z łaską Pana, byli wiernymi świadkami Ewangelii.
Ostatnia także 18 może, Otrzymali Potwierdzenia Sacramento 36 młody, Kanclerz ręka sekretarz archidiecezji Walencji, José Francisco Castelló Colomer.
Zapraszamy do modlitwy o tej grupie młodych!

Może spodoba ci się także....