Die Bedeutung der Johanniter in der Eroberung von Balansiya

Hier zeigen wir die älteste beachten Sie, dass wir in San Juan des Krankenhauses gefunden. natürlich, An dieser Stelle hat die Kirche nicht existieren, aber es ist der Auftakt zu diesem, da es sich um die Zeit, als die Eroberung der Stadt geplant, y según el Llibre dels Fets, el rey es convencido por un hospitalario.

A lo largo de la Baja Edad Media se produjeron en el Occidente medieval grandes conquistas territoriales del cristianismo (Toledo en 1085, Zaragoza en 1118, Tortosa 1148 Mallorca en 1229 o Sevilla en 1248) en las que los reyes y nobles junto con el apoyo de las órdenes militares, jugaron un papel fundamental. Este fue el caso de la Orden de San Juan de Jerusalén que, tal y como aparece recogido en El Llibre dels Fets de Jaume I, desempeñó un papel crucial en la conquista de la ciudad de Valencia de 1238. Su teniente prior, Hugo de Forcalquer, se reunió junto con Blasco de Alagón y Jaime I en el castillo de Alcañiz para trazar la hoja de ruta que se debía seguir en el avance hacia el sur por la zona de levante con el objetivo de conquistar Balansiya.

JAUME I, Buch der Tatsachen, 127. (Ed. von Antoni Ferrando; Vicent J.- Escartí. Valencia: Institució Alfons el Magnanim, 2008)

  1. De com el mestre de l’Hospital i don Blasco d’Alagó proposaren al rei la conquesta del rei del regne de València.

I ens trobàvem al nostre regne, a Aragó, entretenint-nos i descansant. I érem a Alcanyís, i estaven amb nós el mestre de l’Hospital i don Blasco d’Alagó; i vingueren tots dos a la nostra presència, en un terrat i, mentre nós estàvem solaçant-nos i conversant, el mestre de l’Hospital, n’Hug de Forcalquer, prengué la paraula, i digué:

-Senyor, ja que Déu us ha guiat tan bé en la conquesta de Mallorca i d’aquelles illes, ¿no començaríeu vós, i nosaltres, alguna cosa per la part d’ací, en aquest regne de València, el qual sempre ha estat de cara i de frontera al vostre llinatge, i sempre hem intentat conquistar-lo i no l’hem pogut guanyar? Per la qual cosa, i que Déu m’ajude, bo seria que hi pensàrem, ja que som ací davant vostre; i don Blasco hi sap més que cap altre home del món, i ell us hauria de dir quin lloc d’aquella terra li sembla més indicat perquè vos hi entreu, i el prenguem.

I respongué don Blasco d’Alagó:

-Jo clarament diré al rei tot el que hi sé i que li siga de profit. I ja que voleu, mestre, que en parle, en parlaré.

I nós li pregàrem que diguera per on li semblava que podíem entrar primerament en el regne de València.

Buch der Tatsachen. fol 62r. 1619. Biblioteca Universistat de Barcelona. Miniatura donde se representa la reunión acometida en el castillo de Alcañiz en la que Hugo de Folcalquier (de rodillas y con atuendo sanjuanista) y Blasco de Alagón, le proponen a Jaime I la conquista de València.

Sie können auch mögen....