zondag 30 – Feest van de Heilige familie

Zondag 30 de diciembre celebramos la Feest van de Heilige familie en zal het bezit van een Toewijden families bij elke Mass.
Bovendien, 12 uur bij Massa, er zal een zegen -in de aanwezigheid van grootouders kleinkinderen- en aan het einde zullen ze worden verdeeld chocolade.
Op maandag 31 we nachtmis (24 h) dank voor het jaar dat eindigt. gebed "Te Deum" zal worden gebeden in dankzegging. Dan zal er druiven en champagne naar het begin van vieren 2019.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....