Formació familiar

parella

Tipus de continuïtat sobre temes d'interès per als matrimonis i parelles, s'organitzen per a aquells que han participat o participar en cursos prematrimonials i volen ampliar la seva formació en temes de notícies doctrinals i iniciació cristiana dels fills.

Cada any està dissenyat un programa de temes i ponents sobre els quals anem informant a la web i les Xarxes Socials.

Quart divendres de mes de 20:30 a 21:30h.

 

TIPUS DE CONTINUÏTAT PER A MATRIMONIS RECENTS I NÚVIA I NUVI 2022

28 Gener 27 Maig 23 Setembre
25 Febrer Julio (correspon al juny, endarrerit per festa S. John) 28 Octubre
25 Març Julio sense classe 25 Novembre
29 Abril Agost sense classe Desembre sense classe

 

CONFIRMACIÓ D'ADULTS

Dilluns a divendres de 20:30 a 21:30 hores, la setmana següent el taller prematrimonial.