Jornada de presa de dades amb scanner làser

Dimarts passat es va dur a terme a Sant Joan una Jornada de presa de dades per arquitectes i enginyers civils. Una jornada en què, mitjançant la utilització d'un escàner làser i tècniques avançades de registres d'informació massiva, obtenen un núvol de milions de punts i un escombrat de fotografies que ens permetran l'elaboració d'un modelatge complet de la nau i capelles. Aquest registre documental gràfic complementa els aixecaments tradicionals realitzats anteriorment.

A partir del núvol de punts es modela en tres dimensions mitjançant el suport de la teoria dels traçats reguladors de la construcció medieval.

El làser escàner terrestre és un dispositiu d'adquisició de dades massius, que ens reporta un núvol de punts tridimensional a partir del mesurament de distàncies i angles, mitjançant un raig de llum làser. Compta amb la incorporació de càmeres fotogràfiques, que registren la informació del rang visible, el que aporta una informació infinita de l'objecte.

Els participants en aquest aixecament són Isabel Jordán, arquitecta BIM Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic i professora del Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil de la UPV, i tres alumnes del Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil.: Daniel Forero, Jorge Asjana i Roberto Mogena, que desenvolupen el seu treball final de màster sobre la implantació de BIM a l'Església de Sant Joan de l'Hospital i la Capella de Sta. Barbara, per a això es requeria d'un escanejat làser amb fotografies.

 
Jornada de presa de dades amb scanner làser. Oct.. 2017
 

 

També et pot interessar....