Heilige donderdag, Processie van de Christus van Smarten

Witte donderdag, Het is de dag waarop Jezus het Laatste Avondmaal met de apostelen stelde de eucharistie en de priesterwijding, In aanvulling op laat ons het nieuwe gebod. Aan de 18 h vieren Mass borst Supperr-waar zal plaatsen het wassen van de voeten te nemen, Onder verwijzing naar het gebaar gemaakt door de Heer- en het Heilig Sacrament zal worden gereserveerd bij het Monument.
Aan de 20.30 daar zullen de processie van Christus sancties (waarvan de route die u kunt zien op deze poster), en aan de 23 h is de Heilige Hour. Vela zal vervolgens 's nachts.
Er is een oude traditie uit de twaalfde en dertiende eeuw- leggen gebruikelijke bezoek 7 Monumenten in verschillende kerken bij de Heer in moeilijke uren tussen donderdag en Goede Vrijdag: de reis van de plaats van het Laatste Avondmaal van de Hof van Olijven; gebed in de tuin en Betrayal; de overdracht van de Hof van Olijven naar het huis van Kajafas; Kajafas al Pretorio van Pilato; Pilatus naar het huis van Herodes; toen Jezus wordt gebracht voor Pilatus tweede keer en ter dood veroordeeld.
Laat ons voor te bereiden op leven intens deze dagen en op de voet volgen van de Heer.

Fotogalerij van de processie van Cristo de las Penas 2017. Klik hier

CARTEL SSanta 2017 gereduceerd

 

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....