Major Fallas van Valencia zal een offer naar Santa Barbara op zondag te maken 24

De volgende Zondag 24 Februari, Valencia Falleras Oudsten (2019) Sara Larrazabal en Marina Civera, zij zullen de traditie van het maken van een emotionele offer aan de patroonheilige van het vuurwerk, Santa Barbara, gaan samen met hun Courts of Honor aan de kerk van San Juan del Hospital de dag van Crida (voordat macrodespertá). De rector van de kerk gericht een paar woorden en dan afgezet haar boeket in de kapel van de Heilige, in een aanbod in een zeer speciale dag voor hen.

Aan de 06:30 ben. kerk opent.

Aan de 7:00 ben. Falleras het aanbieden van Groot Santa Barbara.

Het beeld van Santa Barbara is op het altaar van de Koninklijke Kapel gewijd aan deze heilige -levantada in 1685- en het werd gedoneerd aan de kerk van S. Juan de el Hospital de 20 Maart van de 2001. Het was voorheen gevestigd in de oude opslag “Marqués de la Ensenada” Medina del Campo (Valladolid) en dateert uit de 19e eeuw.

Carlos III, die een Santa Bárbara patroni kanonniers verklaard was, om hen te beschermen tegen de brand, de stralen en het buskruit-complot, en vervolgens noemde het ook patroonheilige van brandweerlieden, ingenieurs, militaire, mijnwerkers en vuurwerk.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....