Aswoensdag, Vasten begint

Aanstaande woensdag 26 Februari ES Aswoensdag en begint Leende. As zal plaatsvinden op alle Massa van San Juan del Hospital worden opgelegd aan deze dag. Het is een dag waarop christenen wonen in de snel (neem een ​​maaltijd per dag en sterk 2 licht) en onthouding (vlees niet eten). De paarse van de liturgie herinnert zich dat we in de tijd van berouw en bekering.

Het belangrijkste feest van het christelijk geloof is de opstanding van Christus en de Kerk bereidt zich voor dit grootse feest in een sfeer van gebed, conversie, vasten en solidariteit met de armen (in de vorm van aalmoezen of andere gebaren). Deze harde voorbereiding 40 dagen en heet “vasten”. Jezus was voorbereid op het openbare leven 40 dagen van vasten en gebed.

Aan het begin van de vastentijd worden eraan herinnerd dat ons leven is van voorbijgaande aard en vluchtig, en het verdwijnen van ons lichaam blijven alleen onze goede daden, zonder de nadruk op materiële zaken. Het is om te herkennen wat er mis is in ons leven is (door het onderzoeken van het bewustzijn) corrigeren, en vertrouwen op de goede werken. Prayer komt “conversie”: koers veranderen en weer de weg. dus de Sacrament van de biecht vooral helpt ons om terug te keren naar God door bekering en eerherstel voor onze zonden.

U kunt toegang vanaf hier naar Lenten bericht 2020 Pope Francisco.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....