Noveen van de Onbevlekte

onberispelijk

De 8 December vieren we de schoonheid van de Maagd Maria en, want het is zo'n belangrijke partij, Wij bereiden het negen dagen van tevoren voor.

Vanaf donderdag 30 van november tot vrijdag 8 van December,  zal gevierd wordeneen mis om 20.00 uur met homilie en zalf.

De 8 December van 1954 Paus Pius IX stelde het dogma en het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in.Verklaren dat dit"Het was genieten immuniteit van elke smet van de erfzonde in het eerste ogenblik van haar bewaard door een bijzondere genadegave en voorrecht van God".

De dag 8 zal zijn feestelijke Precept.  De Onbevlekte Maagd is beschermvrouwe van Spanje en de infanterie van het Spaanse leger.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....