Octave van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Aanstaande zaterdag 18 begint “Octave Eenheid van de Christenen”. oudsher, Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen wordt gevierd vanaf 18 aan de 25 Januari. Deze data werden voorgesteld 1908 door Paul Watson op de periode tussen het feest van St. Peter en St. Paul te dekken.

Ze zijn een paar dagen van gebed tot de Heilige Drievuldigheid te vragen voor volledige naleving van de woorden van de Heer bij het Laatste Avondmaal: "Heilige Vader, Houd in uw naam, welke Gij hebt mij gegeven, één zoals wij zijn " (John 17,11). gebed van Christus geldt ook voor degenen die nog nooit onder zijn volgelingen zijn geweest. Jezus zegt:: “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal, is het ook noodzakelijk voor diegenen die brengen, en zij zullen mijn stem horen en worden één kudde met één herder” (John 10, 16).

Om deze reden, Het zal worden gereciteerd na al Missen gevierd in San Juan del Hospital, een gebed voor de eenheid van de christenen elke dag Octavario.

Wat kan ik voor de eenheid van de christenen?

Reflexiones bíblicas y oraciones para el Octavario

Eenheid van de Christenen

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....