Bureau van Witte Donderdag – Massa van het avondmaal

Witte donderdag, Het is de dag waarop Jezus het Laatste Avondmaal met de apostelen stelde de eucharistie en de priesterwijding, In aanvulling op laat ons het nieuwe gebod. Aan de 18 h zal worden gevierd de Mis van het Avondmaal -die zal plaatsvinden in het wassen van de voeten, Onder verwijzing naar het gebaar gemaakt door de Heer- en het Heilig Sacrament zal worden gereserveerd bij het Monument.
Massa zal worden gezongen door het koor BARLOVENTO.
Andere punten zingen:
Misa de Angelis, Gregoriaans
brood, César Franck (s. XIX) - SOLOIST INMA CLARI
lof, Juan Bautista Comes (s. XVII)
Zijn Salvator Mundi, Menegali, (s. XVIII)
Domine Jesu Christe, Melchor Robledo (s. XVI)
Heer, ik ben het niet waard, T.L. Victoria (s. XVI-XVII)
Anima Christi, Marco Frisina (s. XXI)
Ave Maria, Bepi van Marzi (s. XXI)

organist: Fernando Morenilla
Regisseur: Pedro L. Gallud Lazarus

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....