Aanbod aan Sint-Jozef en de Maagd van de verlatenen

De kardinaal aartsbisschop van Valencia D. Antonio Cañizares, heeft alle kerken en parochies van het bisdom aangemoedigd om een ​​offer te brengen aan de Mare de Deu en San José.
In San Juan de el-ziekenhuis, -zolang de kerk open is-, je kunt er een komen maken Aanbod aan Sint-Jozef en de Maagd van de verlatenen, sinds maandag 15 tot vrijdag 19 Maart.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....