Pàgines d'interès

ATLOS – CENTRE D'ATENCIÓ FAMILIAR

Centre d´Atenció Familiar d´àmbit multidisciplinar format per experts en psicologia, psiquiatria, orientació, mediació familiar i addiccions. Contacte: 670 28 98 30 valencia@athlos.es

 

 

AVAFAM – ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FAMÍLIES NOMBROSES

AVAFAM és l'Associació Valenciana de Famílies Nombroses, degana i representant de l'associativisme familiar a tota la Comunitat Valenciana, que concentra tots els seus esforços a donar un servei global a les famílies. Contacte: 96 394 04 59 informacion@avafam.org.

 

 

FEDERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT FAMILIAR (IFFD)

IFFD promou un projecte global a favor de les famílies a gairebé 70 països a través de dues línies d'acció: Enriquiment familiar (cursos de formació) y Incidència (influència en el disseny de polítiques). La seva missió és generar dinàmiques que ajudin cada usuari a descobrir i viure la bellesa de la vida de família, en un entorn d'amistat que fomenti la millora personal. Contacte: iffdlevante@gmail.com