Pokuty

Hgodziny: gdy kościół San Juan de el Hospital jest otwarte są spowiedników dyspozycji kto chce.

 

Sakrament pokuty

Po południu Wielkanoc, Pan Jezus pokazał jego Apostołów i rzekł do nich:: “Weźmijcie Ducha Świętego. Dla tych, którzy odpuszczać grzechy, one są odpuszczone; dla tych, którzy mogą posiadać je, są one zatrzymywane” (JN 20, 22-23).pojednanie 1

Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest przez własne sakrament nazywany sakramentem nawrócenia, Spowiedź, pokuty i pojednania.

To się nazywa sakramentu “konwersji” ponieważ sakramentalnie wezwanie Jezusa do nawrócenia (MC 1,15), Powrót do ojca (LC 15,18) że człowiek miał odeszła przez grzech.

Jest nazywany sakramentem “pokuty” bo stwierdzi, że proces konwersji osobiste i kościelnej, Pokuta i restytucji z chrześcijańskich grzeszników.

To się nazywa sakramentu “Spowiedź” Ponieważ instrukcja lub demonstracji, wyznanie grzechów kapłanowi, To jest zasadniczym elementem tego sakramentu. W głębszy sens tego sakramentu jest także jednym “Spowiedź”, uznanie i pochwałę świętości Boga i jego miłosierdzie człowieka grzesznika.

To się nazywa sakramentu “przebaczenie” bo, przez sakramentalne Rozgrzeszenie kapłana, Bóg udziela penitent przebaczenia i pokoju.

To się nazywa sakramentu “pojednania” ponieważ daje grzesznika miłość Boga, który godzi: “Wystawię Ci się pogodzić z Bogiem” (2 Co 5,20). Życie miłosiernej miłości Boga jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: “Najpierw przejdź do się pogodzić z twoim bratem” (Mt 5,24).

Sakrament pokuty składa się z zestawu trzech aktów pokuty, i przez rozgrzeszenia kapłana. Aktów penitenta: Pokuta, The pojednanie 2manifestacja grzechów ksiądz, i w celu wykonania usługi i prace pokuty lub wyznanie.

Pokuta (zwany także żalu) To musi inspirowane przez które zrodziły się z wiary. Czy Pokuta jest pomyślany dla miłości do Boga, To się nazywa “doskonały”; Jeśli opiera się na innych podstawach nazywa “niedoskonałe”.

Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i kościołem wyznać kapłanowi nie przyznał jeszcze wszystkie grzechy ciężkie i remembereth, że po dokładnym zbadaniu sumienia. Bez konieczności, Twój, Spowiedź Vial usterek jest bardzo zalecane przez kościoła.

Wyznawca nałożone spełnienia niektórych aktów penitenta “satysfakcja” lub “pokuty”, do naprawy szkód spowodowanych przez grzech i przywrócić ucznia Chrystusa własnych przyzwyczajeń.

Wyznanie które integruje e indywidualne grzechy ciężkie, a następnie przez uniewinnienie jest tylko zwykłą drogą pojednania z Bogiem i kościołem.

Którzy są grzechem rannych na cześć Boga i jego miłości, godność człowieka o imieniu Syna Bożego i duchowe dobro Kościoła, że każdy Chrześcijanin powinien być żywym kamieniem.

 

Odpowiedzi na często zadawane pytania
  • Co to jest spowiedź?
  • Jest skromny i szczere demonstracji grzechów.
  • Gdy jest zalecane, aby pierwsza spowiedź?
  • Jeśli chodzi o korzystanie z powodu.
  • Co jest potrzebne do dobrej spowiedzi?
  • Staranne zbadanie sprawy sumienia, mają grzechy popełnione oszustwa i zdecydowany zamiar nie popełniam ich więcej, Powiedz kapłanowi grzechy, i spełnić pokuty.
  • Co to jest badanie sumienia?
  • To jest pracowity grzechów popełnionych po ostatniej spowiedzi.
  • Jakie są skutki tego sakramentu pokuty?
  • Pojednania z Bogiem i kościołem, odzyskanie łaski uświęcającej, wzrost sił duchowych spaceru ku doskonałości, Pokój i spokój.

 

Więcej informacji na temat pokuty