“MEDITERRANI”

Unes de les pàgines més belles, escrites sobre Sant Joan de l'Hospital de València, es les hem de l'escriptor valencià Vicente Blasco Ibáñez.

En una antologia sobre els autors de final del s. XIX i principi del XX, se seleccionen les pàgines o capítols millors d'alguna de les seves obres. Del prolífic Blasco Ibáñez està seleccionat el primer capítol de la seva obra "Mare Nostrum". Una entranyable narració a través dels records d'un nen.

comença així: "Els seus primers amors van ser amb una emperadriu ... ell tenia deu anys, l'emperadriu sis-cents. "

I durant aquest primer capítol desfilen pels seus línies dels personatges més singulars, emperadors de Bizanci, frares negres hàbit, confrares d'una santa oriental ...

L'editorial Prometeu, dirigida per Fernando Llorca Díe, gendre de Blasco Ibáñez, va publicar l'obra en l'any 1919. Més tard es va realitzar una pel·lícula amb el mateix nom: "Mare Nostrum", nostre mar mediterrani. El nostre tranquil i bell mar, bressol de la civilització que encara perdura. Per aquell temps, en aquella novel·la, escenari de guerra; premonició de la que uns anys després esclataria amb violència.

Sant Joan de l'Hospital guarda la sepultura i el record d'aquella emperadriu, que va marcar la vida d'aquell nen fins al final: Consatnza Hohenstaufen, emperadriu dels Grecs, com a ella li agradava anomenar-i així figura en els seus documents, viu a les pàgines d'aquesta novel·la que guardem com un tresor.

Margarida Ordeig Corsini
Director tècnic del Museu de l'Hospital San Juan de el Hospital de Valencia posat