Tagged: potwierdzenie

Potwierdzenie dla dorosłych

wtorek 18 Lipca, Grupa 37 Młodzież otrzymała sakrament bierzmowania w emocjonalnym uroczystości w którym udział wzięło ich rodzin, chrzestnymi i przyjaciele. Masę przewodnictwem Episkopalnym Wikariusza D. Rafael Cerdá Hood. Podczas homilii powiedział, że Potwierdzenie...

Potwierdzenie katechezy dla dorosłych, 14-18 DEC

  Z 14 do 18 Grudnia będą prowadzone szkolenia niezbędne do otrzymania sakramentu bierzmowania, z 20.30 do 21.30 PM. Szkolenie - wymagane dojrzewać w wierze- dostarczane z 10 lat oraz dochodzili także pary, które nie są potwierdzone, również:...