Ziekenzalving op het Feest van Onze. SRA. Lourdes

De volgende Dinsdag 11 Februari Het is het feest van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en er een mis van gelijk 12 h waarin een gemeenschap viering van het sacrament van zal zijn Ziekenzalving gericht op mensen boven 69 jaar en patiënten die willen.

Eve - Maandagdag 10 aan de 11 h- Zal er een voorbereiding van de viering het sacrament van de ziekenzalving de volgende dag voor iedereen die wensen bij te wonen.

geleden 160 jaar (in 1.858), in Massbielle (net buiten de Franse stad Lourdes), de Maagd Moeder gemanifesteerd discrete en nauw zijn diepe liefde voor ons, Die er als een meisje 14 jaar riep Bernadette Soubirous, terwijl hij het verzamelen van brandhout. Waarin ze werden herhaald verschijningen 18 tijden- Mevrouw drong er bij het meisje om te bidden voor de zondaars, Hij sprak de hoop uit dat in die plaats werd gebouwd een kapel, en commando Bernadette kus de grond, als daad van boetedoening voor haar en voor anderen; de aanwezigen op de scène deden ook hetzelfde en zelfs vandaag de dag deze praktijk blijft.
De 25 Maart, op verzoek van de pastoor, vroeg het meisje Mrs. “”Wie ben jij?”, en zij antwoordde: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”.

Lourdes is een van de plaatsen van de bedevaart in de wereld, waarbij veel patiënten zijn genezen.

U bent mogelijk ook geïnteresseerd....