Mare de Déu de la Llet

CAPELLA DE LA MARE DE DÉU MARE DE DÉU

Mare de Déu de la Llet. Petroli-XVIII s.XVIITitular de la capella: La Verge de la Llet, pintada sobre llenç en un oli anònim de la s. XVIII, de la col·lecció Gómez-Fos.

Aquesta representació de Maria és també coneguda com Verge Nutricia o nodrissa, Mare de Déu de l'Bon Repòs o Verge de Betlem o de la gruta de Betlem; en una adveració iconogràfica sobre la Verge en què la hi representa en l'acte d'alletar a el Nen Jesús.

A la Cristiandat llatina la adveració es va fer molt popular, amb la denominació “Verge lactans”, sobretot en els segles finals de l'edat mitjana. Va ser molt utilitzat aquest motiu, per a representacions artístiques, per l'Escola de Siena de l'Trecento (segle XIV), però molt aviat es va difondre per tota Europa Occidental.

Fins a tal punt era demandada aquesta iconografia, que s'incorporava com a element central d'escenes evangèliques com la Fugida a Egipte, on el grup familiar pren un “descans” perquè el nen s'alleti, d'aquí la denominació “bon Repòs” o “Mare de Déu de l'Repòs”

Antigament aquesta capella que va pertànyer a la nissaga Peramola, rebia el nom de “Sam Dionisio t Santa Margarida”, pel magnífic retaule que representava a aquests dos sants, que actualment es troba a la virolla de la catedral de València.

NTRA. SRA. de la llet és patrona de Betlem, dels matrimonis que desitgen tenir fills i de les mares que tenen nadons. De la família en general. S'inaugura aquesta capella sota la adveració de Maria Mare de Déu és aquest dia de S. Joan baptista de l'any 2015.

mare! Crida fort, fort.

t'escolta, et veu potser en perill,

i et brinda, la teva Mare Santa Maria,

amb la gràcia del seu Fill,

i consol de la seva falda, la tendresa de les seves carícies:

i et trobaràs reconfortat per a la nova lluita.

(Josepmaria St, camí 516)

PREGÀRIA DE LA MARE DE DÉU DE LA LLET

Santa Maria, Mare de Déu, escollida per

formar una família exemplar, ajudeu-me a

triar amb el cor i el cap al meu futur

cònjuge, i que em porti a contemplar el

rostre del teu Fill.

mare, ensenyeu-nos a cuidar el nostre

matrimoni, a ser bons pares, a educar

cristianament als nostres fills.

Que sent en el nostre món presència

viva de Jesucrist, manifestem a tothom la

bellesa de el matrimoni cristià.

A través de Jesucrist nostre Senyor.

Llicència eclesiàstica

DESCARREGAR ESTAMPA PUNXA AQUÍ