Santita hoxe teño examen de teoría do dereito, a práctica, axudame por favor axudame a aprobalo.
Gracias gracias gracias. Un 5 porfa.